Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022

Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022

Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022

Cập nhật 2022: Chi tiết hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu làm hàng GC, SXXK cần lưu trữ và xuất trình khi được thanh kiểm tra sau thông quan. Bốn nhóm hồ sơ gồm (Chi tiết xin xem hình):

1. Hồ sơ, tài liệu về tư cách pháp nhân của Công ty.

2. Hồ sơ hải quan, dữ liệu và tài liệu liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan.

3. Hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến theo dõi, quản lý nguyên liệu vật tư, thành phẩm.

4. Chứng từ, số liệu liên quan đến theo dõi, hạch toán kế toán.

Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan
Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan
Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022
Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022

CHUẨN BỊ HỒ SƠ CẦN THIẾT CHO KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (hàng SXXK và Gia công)

1. Bảng kê tổng hợp danh sách tờ khai hải quan phát sinh trong khoảng thời gian kiểm tra theo tiêu chí từng loại hình: Số thứ tự, số tờ khai, ngày tớ khai, tên loại hình, nơi mở tờ khai (Sắp xếp theo từng loại hình và ngày đăng kí)

2. Toàn bộ hồ sơ gốc các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu trong bảng kê nêu trên: Hợp đồng, tờ khai hải quan, invoice, packinglist, vận đơn, C/O, chứng từ thanh toán và các chứng từ tài liệu liên quan khác nếu có.

3. Bảng danh sách chi tiết tờ khai theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu phát sinh trong khoảng thời gian kiểm tra theo tiêu chí từng loại hình: Số thứ tự, số tờ khai, ngày tớ khai, tên loại hình, mã nguyên liệu / sản phẩm, mã HS, tên hàng, số lượng, đơn giá, trị giá, số hợp đồng gia công, ngày hợp đồng gia công.

4. Bảng kê danh sách tờ khai hủy, tờ khai trùng.

5. Bảng kê chi tiết tờ khai loại hình tái xuất trả nguyên vật liệu.

6. Định mức sản xuất hàng gia công, sản xuất xuất khẩu trong giai đoạn kiển tra.

Báo cáo quy trình xây dựng định mức khai báo hải quan kèm theo hồ sơ thuyết minh, báo cáo quá trình xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải tại công ty kèm theo hồ sơ, hợp đồng, chứng từ đi kèm khi tiêu hủy, chuyển tiêu thụ nội địa, xuất trả,…

Văn bản trình bày quy trình sản xuất, luân chuyển nguyên liệu từ khẩu nhập khẩu lấy nguyên liệu đưa vào sản xuất tới khi ra thành phẩm, kèm hồ sơ tài liệu để chứng minh.

7. Bảng thống nhất mã nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu giữa các bộ phận xuất nhập khẩu, kho, kế toán của công ty (Lưu ý mã nguyên vật liệu, sản phẩm theo loại hình gia công để riêng sang bảng khác), lúc làm báo cáo quyết toán ace phải khớp mã danh mục và sản phẩm, bị âm dương nguyên vật liệu cũng do nguyên nhân này. 3 bộ phận quản lý mã lung tung.

8. Chứng từ kế toán và chứng từ khác như:

– Báo cáo tài chính các năm trong giai đoạn kiểm tra: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho cuối năm tài chính, các loại sổ kế toán, sổ quỹ, chứng từ kế toán các loại liên quan đến việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài, với khách hàng trong nước,… các loại sổ, phiếu theo dõi nhập kho- xuất kho nguyên phụ liệu, nhập kho- xuất kho thành phẩm, báo cáo xuất nhập tồn nguyên liệu, thành phẩm trong giai đoạn kiểm tra. Sổ theo dõi, chứng từ thực hiện việc mua bán, thanh toán nguyên phụ liệu cung ứng trong nước, vận chuyển nội địa,…

– Các báo cáo đệ trình kế hoạch sản xuất của từng bộ phận chuyên môn liên quan đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu, mua trong nước, sản phẩm xuất khẩu.

– Báo cáo xuất nhập tồn của nguyên liệu , vật tư, bán thành phẩm dở dang, sản phâm dở dang trên chuyền, thành phẩm tồn kho khi kết thúc năm tài chính và đến thời điểm kiểm tra của bộ phận kho, kế toán, đối với thành phẩm bán dở dang, sảm phẩm dở dang, thành phẩm được quy đổi về nguyên liệu vật tư ban đầu tại khâu nhập khẩu hoặc mua trong nước bằng bản giấy hoặc bản mềm.

9. Giấy chứng nhận đầu tư: Bản sao, sao y bản chính bao gồm chứng từ lần đầu và những lần thay đổi. Các loại giấy tờ về tư cách pháp nhân của công ty: Người đại diện, giấy phép đầu tư, đăng kí kinh doanh, kho bãi (Kho nguyên vật liệu, sản phẩm,. Phế liệu,…) Các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

10. Hồ sơ tài liệu khác có liên quan phát sinh trong quá trình kiểm tra khi đoàn kiểm tra yêu cầu.

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN.

– Sổ chi tiết các tài khoản 611, 151, 152, 155, 131, 331.

– Sổ cái tài khoản liên quan 111, 112, 621, 622, 627, 154, 632.

– Sổ chi tiết tài khoản 154 theo đối tượng tập hợp chi phí.

– Sổ chi tiết tài khoản theo dõi nguyên liệu, hàng hóa của thực hiện hợp đồng gia công.

Quy trình Kiểm tra sau thông quan
Quy trình Kiểm tra sau thông quan

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định số 575/QĐ-TCHQ ngày 21/03/2019 thay thế Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 về việc ban hành Quy trình Kiểm tra sau thông quan, có hiệu lực thi hành từ 01/04/2019.

Kinh nghiệm kiểm soát nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo định mức sản xuất đã xây dựng. (Báo cáo Quyết toán của loại hình GC, SXXK, CX).

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

Cách thứ nhất: kiểm tra theo từng đơn hàng:

– XNK làm việc với kế toán để xác định việc xuất kho nguyên liệu có theo dõi theo từng đơn hàng, hoặc hợp đồng hay không? trường hợp theo dõi theo từng đơn hàng, hoặc hợp đồng, kiểm tra việc xuất kho có theo định mức kỹ thuật hay không ? bằng cách lấy số lượng sản phẩm theo đơn hàng x định mức kỹ thuật = số lượng nguyên liệu cần xuất dùng. So sánh số lượng này với số lượng thực tế xuất dùng và xử lý như sau:

+ Nếu bằng thì định mức kỹ thuật chính là định mức thực tế.

+ Nếu chênh lệch thì định mức kỹ thuật khác định mức thực tế. Khi đó, XNK cần điều chỉnh lại định mức thực tế để xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra.

Cách thứ hai: kiểm tra theo kỳ hoạt động:

XNK làm việc với kế toán để xác định nếu việc xuất kho nguyên liệu không theo dõi theo từng đơn hàng, hoặc hợp đồng, mà xuất kho chung cho sản xuất, kiểm tra xuất kho có theo định mức kỹ thuật hay không thực hiện như sau:

– Căn cứ số lượng thành phẩm (loại trừ thành phẩm được hoàn thành từ bán thành phẩm tồn đầu kỳ), bán thành phẩm tồn cuối kỳ; định mức kỹ thuật sản xuất của từng sản phẩm, tính toán số lượng, hoặc trị giá nguyên liệu xuất dùng theo lý thuyết.

– Căn cứ số lượng nguyên liệu xuất kho, loại trừ số nguyên liệu xuất dùng cho mục đích khác, xác định số lượng nguyên liệu thực tế xuất dùng cho sản xuất.

– Sau đó đối chiếu 02 số liệu về số lượng, hoặc trị giá nguyên liệu xuất dùng theo định mức kỹ thuật sản xuất của từng sản phẩm với số lượng, hoặc trị giá nguyên liệu xuất dùng của sổ sách kế toán và xử lý như sau:

+ Trường hợp xác định chính xác số liệu nguyên liệu chênh lệch xuất dùng thuộc sản phẩm cụ thể, phần nguyên liệu chênh lệch sẽ được tính điều chỉnh định mức thực tế cho chính sản phẩm đó.

+ Trường hợp không xác định chính xác số liệu nguyên liệu chênh lệch xuất dùng thuộc sản phẩm cụ thể (nguyên liệu dùng chung cho nhiều sản phẩm), phần nguyên liệu chênh lệch sẽ được tính điều chỉnh định mức thực tế cho tất cả sản phẩm có liên quan trong kỳ.

Nguồn: Tổng hợp 

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/baocaoquyettoan

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 4444 66

Email: khac5579@gmail.com

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN LÀ GÌ? QUY TRÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

MẪU 12 ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP SXXK, GIA CÔNG

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG THUỘC ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

  Hỏi giá nhanh  2 thoughts on “Hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sau thông quan 2022

  1. Pingback: Mức phạt vi phạm hành chính kiểm tra sau thông quan là bao nhiêu - 2022 | tthqsaigon.net

  2. Pingback: Thủ tục nhập khẩu máy giặt 2022 | tthqsaigon.net

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon