Chốt cài nhựa – đinh tán nhựa – hs code 392690

Đinh tán bằng nhựa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 101/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/HS-INABATA ngày 12/12/2022 của Công ty TNHH INABATA Việt Nam, mã số thuế: 0102795154;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Chốt cài nhựa – đinh tán nhựa

Tên thương mại: Chốt cài nhựa MEC00001913, dùng để lắp ráp cốp để đồ của xe máy điện.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chốt cài nhựa dùng để lắp ráp cốp để đồ của xe máy điện.
Ký, mã hiệu, chủng loại:

CLIP BPR SEAL MEC00001913

Nhà sản xuất: Union Nifco Co., Ltd
các loại chốt vít bằng nhựa
các loại chốt vít bằng nhựa

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Chốt cài nhựa – đinh tán nhựa

Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Chất liệu: Polvoxymethylene, hay còn tên khác là polyacetal(POM) M90-45, chất màu

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Chốt cài được làm bằng nhựa, có các ngạnh đàn hồi. Khi cắm vào lỗ sẵn có trên cốp xe máy điện, các ngạnh sẽ co vào khi qua lỗ nhỏ ở phía trên, sau đó nở ra khi đi vào hoàn toàn. Các ngạnh này sẽ giữ cố định các chi tiết giữa xe máy điện và cốp để đồ.

– Thông số kỹ thuật:

Kích thước:

(1) Đường kính: 12 mm (Max: +0,5mm; Min: -0,5mm)

(2) Đường kính: 4,7 mm (Max: +0,2mm; Min: -0,2mm)

(3) Đường kính: 12 mm (Max: +0,5mm; Min: -0,5mm)

Lực nén:

F1: 10Kgf(98N) Max

F2: 20Kgf (200N) Min

– Quy trình sản xuất: Nguyên liệu thô →chuẩn bị nguyên liệu→ ép đùn→hoàn thiện→đóng gói

– Công dụng theo thiết kế: Chốt cài nhựa dùng để làm chốt cốp để đồ của xe máy điện

3. Kết quả xác định trước mã số: Chốt cài nhựa – đinh tán nhựa

Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Chốt cài nhựa MEC00001913, dùng để lắp ráp cốp để đồ của xe máy điện.
– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Chất liệu: Polvoxymethylcne, hay còn tên khác là polyacetal(POM) M90-45, chất màu

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Chốt cài được làm bằng nhựa, có các ngạnh đàn hồi. Khi cắm vào lỗ sẵn có trên cốp xe máy điện, các ngạnh sẽ co vào khi qua lỗ nhỏ ở phía trên, sau đó nở ra khi đi vào hoàn toàn. Các ngạnh này sẽ giữ cố định các chi tiết giữa xe máy điện và cốp để đồ.

– Thông số kỹ thuật:

Kích thước:

(1) Đường kính: 12 mm (Max: +0,5mm; Min: -0,5mm)

(2) Đường kính: 4,7 mm (Max: +0,2mm; Min: -0,2mm)

(3) Đường kính: 12 mm (Max: +0,5mm; Min: -0,5mm)

Lực nén:

F1: 10Kgf(98N) Max

F2: 20Kgf (200N) Min

– Quy trình sản xuất: Nguyên liệu thô →chuẩn bị nguyên liệu→ ép đùn→hoàn thiện→đóng gói

– Công dụng theo thiết kế: Chốt cài nhựa dùng để làm chốt cốp để đồ của xe máy điện

Ký, mã hiệu, chủng loại:

CLIP BPR SEAL MEC00001913

Nhà sản xuất: Union Nifco Co., Ltd
Chốt vít bằng nhựa
Chốt vít bằng nhựa

thuộc nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác: ”, phân nhóm “- – Loại khác:”, mã số 3926.90.99 “- – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH INABATA Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty TNHH INABATA Việt Nam (Phòng 902B, Số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội);
– Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Khắc – TTHQSaiGon

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên Quan:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÁNH KẸO

SO SÁNH 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN TT VÀ LC

THỦ TỤC XUẤT KHẨU DÂY LỤC BÌNH

    Hỏi giá nhanh    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    0896444466
    icons8-exercise-96 chat-active-icon