SNP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀU XUẤT / VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI TCSG CÁT LÁI – PHÚ HỮU

Hướng dẫn đăng ký tàu xuất online

SNP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀU XUẤT / VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI TCSG CÁT LÁI – PHÚ HỮU

 

Hiện nay, Tân Cảng Sài Gòn đã cung cấp tính năng Đăng ký tàu xuất hỗ trợ khách hàng tự kê khai qua mạng cho các trường hợp thông thường.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI CẢNG CÁT LÁI:

CONTAINER HÀNG XUẤT ĐÃ KHAI BÁO TRÊN EPORT CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI VÀ THUỘC CÁC NHÓM SAU:

 • Hạ bãi tại Cảng Cát Lái (Tờ khai Hải quan đầu số 30xxx)
 • Đóng tại bãi Cảng Cát Lái (Tờ khai Hải quan đầu số 30xxx)
 • Chuyển từ Cảng / ICD khác về Cảng Cát Lái xuất tàu (Tờ khai 91xxx)
 • Đóng tại Kho CFS Cảng Tân Cảng Cát Lái / Cảng Tân Cảng Phú Hữu (Tờ khai 91xxx)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI TÂN CẢNG CÁT LÁI.

CÁC CONTAINER ĐƯỢC ĐĂNG KÝ PHẢI THOẢ MÃN TẤT CẢ 07 ĐIỀU DIỆN DƯỚI ĐÂY:

 1. Tất cả container được đăng ký xuất tàu đã được hạ bãi Cảng CL.
 2. Tất cả tờ khai của container trong lô hàng đã được thông quan.
 3. Thông tin chuyến tàu xuất / cảng chuyển tải của tất cả container trong lô hàng phải đúng theo thông tin đã đăng ký với Hãng tàu và khớp thông tin đã khai báo với Cảng Cát lái.
 4. Số seal thực tế trên container là số seal khai báo với Cảng phải giống nhau.
 5. Tất cả container trong lô hàng không vi phạm quá giờ closing time (cắt máng)
 6. Tất cả container trong lô hàng khai báo đầy đủ, chính xác và hợp lệ trọng lượng VGM
 7. Tất cả container trong lô hàng không bị khóa “không giao hàng” bởi Hải quan, Hãng tàu hoặc Cảng.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ĐĂNG KÝ XUẤT TÀU ONLINE (VÀO SỔ TÀU QUA MẠNG INTERNET) TẠI CẢNG CONTAINER CÁT LÁT TERMINAL – CẢNG PHÚ HỮU.

ĐỂ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ĐĂNG KÝ TÀU XUẤT ONLINE, QUÝ KHÁCH BẮT BUỘC PHẢI KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG BẰNG CÁC BƯỚC SAU:

​Bước 1:  Truy cập Eport / Tài khoản / Đăng ký dịch vụ xuất tàu.

Đăng ký xuất tàu online
Đăng ký xuất tàu online

Bước 2:

 • Kiểm tra thông tin doanh nghiệp.
 • Chọn “Tôi xác nhận đăng ký dịch vụ “Đăng ký xuất tàu trên Eport” và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi thông tin khai báo từ tài khoản này”
 • Bấm “Xác nhận”
Đăng ký dịch vụ xuất tàu
Đăng ký dịch vụ xuất tàu

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XUẤT TÀU (VÀO SỔ TÀU) ONLINE) THEO SỐ TỜ KHAI HẢI QUAN.

TẤT CẢ CONTAINER TRONG TỜ KHAI PHẢI THOẢ MÃN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU DIỆN DƯỚI ĐÂY:

1. Đối với Tờ khai 30xxx:

–  Đăng ký xuất chung 01 tàu,không được 02 tàu.

– Có cùng thông tin tàu xuất,chuyến xuất, cảng chuyển tải.

2. Đối với Tờ khai 91xxx:

– Có chung thông tin 01 tàu chuyến xuất / cảng chuyển tải hoặc có nhiều thông tin tàu chuyến xuất / cảng chuyển tải tương ứng với từng số Booking.
Lưu ý:

– Tất cả các container trong Tờ khai HQ phải được đăng ký xuất tàu cùng một thời điểm. Trường hợp không muốn xuất hết phải thực hiện khai sửa đổi bổ sung số lượng container trên Tờ khai với Hải quan trước khi thực hiện đăng ký.

ĐIỀU KIỆN VÀO SỔ TÀU ONLINE (ĐĂNG KÝ XUẤT TÀU) THEO SỐ BOOKING.

TẤT CẢ CONTAINER TRONG BOOKING PHẢI THOẢ MÃN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY:

– Đăng ký xuất chung 01 tàu, không được 02 tàu.

– Có cùng thông tin tàu xuất, chuyến xuất, cảng chuyển tải

Lưu ý:

– Khách hàng được phép đăng ký xuất tàu không đủ số lượng container trong 01 Booking với điều kiện tất cả các container trong  Booking đó không có tờ khai chung container với các container khác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tất cả các phát sinh (nếu có) khi đăng ký xuất tàu thiếu số lượng trên Booking.

–  Đối với container còn lại (chưa đăng ký xuất tàu) của  01 Booking, nếu đăng ký xuất tàu tiếp thì khách hàng chỉ được phép đăng ký xuất tàu với điều kiện những container này phải có chung thông tin tàu xuất, chuyến xuất, cảng chuyển tải trùng với những container  đã  được đăng ký xuất tàu của Booking này trước đó.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ TÀU XUẤT ONLINE / VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI TÂN CẢNG CÁT LÁI, TÂN CẢNG PHÚ HỮU.

Hỏi:  Trường hợp tôi thấy Đăng ký xuất tàu tại quầy thuận tiện hơn thì tôi có được làm thủ tục tại quầy không?

Đáp:  Khách hàng được lựa chọn Đăng ký xuất tàu theo 02 hình thức: online hoặc trực tiếp tại quầy theo cách thuận tiện nhất cho công việc của Khách hàng.

Hỏi:  Container hàng Trung chuyển, Quá cảnh (nhập/xuất), Hàng Phi mậu dịch, Tạm nhập tái xuất, Xuất trả có được đăng ký xuất tàu online hay không?

Đáp:  Hiện tại Cảng Tân Cảng Cát Lái chưa áp dụng đăng ký xuất tàu online cho các loại hình này. Quý khách hàng vui lòng làm thủ tục tại quầy (Tổ Đăng ký xuất tàu) như cũ.

Hỏi:  Trường hợp lỗi kết nối Hệ thống hải quan và Hệ thống cảng dẫn đến Hệ thống cảng không nhận được thông tin tờ khai thông quan thì tôi vẫn thực hiện Đăng ký xuất tàu online được chứ?

Đáp:  Trường hợp này Quý khách vui lòng làm thủ tục tại quầy (Tổ Đăng ký xuất tàu) như cũ.

Hỏi:  Tôi muốn cập nhật thông tin seal mới trong trường hợp có container trong lô hàng đã thực hiện cắt/bấm seal tại Terminal/Khu bãi hàng thì làm như thế nào?

Đáp:  Vui lòng nộp Phiếu cắt/bấm seal cho Tổ Đăng ký tàu xuất (Bộ phận vào sổ tàu) để thực hiện cập nhật thông tin seal mới.

Lưu ý: Nếu khách hàng không nộp Phiếu đăng ký cắt/bấm seal cho nhân viên cảng cập nhật vào hệ thống và vẫn thực hiện đăng ký xuất tàu bằng số seal cũ, khách hàng vui lòng chịu trách nhiệm tất cả các phát sinh (nếu có).

Hỏi: Tôi có lô hàng 10 container (có duy nhất 01 Tờ khai và là luồng xanh đã qua khu vực giám sát). Tôi đã hạ bãi cảng được 09 container (còn 01 container chưa hạ bãi). Vậy tôi có được đăng  ký xuất tàu trước cho 09 container không?

Đáp: Nguyên tắc đăng ký xuất tàu theo Tờ khai là tất cả các container trong Tờ khai phải được đăng ký xuất tàu cùng một thời điểm. Vậy nên trong trường hợp này, Quý khách không thể đăng ký được.

các câu hỏi thường gặp khi đăng ký tàu xuất
các câu hỏi thường gặp khi đăng ký tàu xuất

các câu hỏi thường gặp

các câu hỏi thường gặp khi đăng ký tàu xuất online

5 LỖI / LƯU Ý THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ VÀO SỔ TÀU ONLINE.

TCSG tổng hợp 5 câu hỏi được thắc mắc nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Hãy cùng theo dõi đó là gì và cách xử lý như thế nào đối với từng trường hợp nhé.

5 LỖI / LƯU Ý THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ VÀO SỔ TÀU ONLINE 2 c ch x l l i th ng g p khi ng k v o s t u online t i c ng ph h u c t l i orig

3 c ch x l l i kh ng kh p tkhq tr n eport khi ng k v o s t u online t i c ng ph h u c t l i orig

4 c ch x l l i kh ng kh p t khai h i quan tr n eport khi ng k v o s t u online t i c ng ph h u c t l i orig

5 in phi u xu t t u th nh c ng tr n eport sau khi ng k v o s t u online t i t n c ng s i g n orig 5 LỖI / LƯU Ý THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ VÀO SỔ TÀU ONLINE

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Nguồn:Team CSKH cảng Tân cảng Cát lái.

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

THỰC HIỆN BÁO CÁO HÓA CHẤT HÀNG NĂM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT HẠNH NHÂN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT HÚT ẨM

HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU CÁC LOẠI THỊT ĐÔNG LẠNH

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG

  Hỏi giá nhanh  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon