Kết quả xác định trước mã số hs chất tạo màu TiO2-80

chất tạo màu TiO2-80

Kết quả xác định trước mã số hs chất tạo màu TiO2-80

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4588/TB-TCHQ

V/v xác định trước mã số hs chất tạo màu TiO2

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 0223 ngày 30/6/2023 của Công ty TNHH Dynamix Material Science (MST: 2500579452) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: chất tạo màu TiO2-80

Tên thương mại: Atnen TiO2-80 (Chất tạo màu)
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: TiO2-80 (Chất tạo màu)
Ký, mã hiệu, chủng loại: Atnen TiO2-80 Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dynamix Material Science

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

TiO2: 80% (TiO2-13463-67-7)

Cao su: 20% (Ethylene propylene terpolymer-25038-36-2)

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động: Là chất tạo màu cho các sản phẩm cao su

+ Cách thức sử dụng: Cho vào máy trộn 5-20 phr trộn cùng với cao su

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: TiO2: 800g/1kg, cao su: 200g/1kg

– Quy trình sản xuất:

Bước 1: Phối liệu: công nhân sẽ chuẩn bị nguyên liệu theo tỷ lệ – TiO2: 80%, cao su: 20%

Bước 2: Trộn liệu: Nguyên liệu đã được phối sẵn vào máy trộn tự động với nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp với đặc tính của sản phẩm.

Bước 3: Tạo hạt: Nguyên liệu sau khi trộn sẽ ở dạng bán thành phẩm, sau khi được kiểm tra sẽ đưa sang máy tạo hạt, tại đây bằng hệ thống mắt lưới và sàng bán thành phẩm sẽ được cắt và tạo hạt theo kích thước tiêu chuẩn, tạo ra thành phẩm cuối cùng.

Bước 4: Đóng gói: Thành phẩm sau đó dược dây chuyền tự động chuyển qua hệ thống cân và đóng gói bằng túi PE và thùng carton, mỗi thùng 25kg.

Bước 5: Công nhân tiến hành xếp thùng hàng lên pallet đưa vào nhập kho kết thúc quy trình sản xuất.

– Công dụng: Mỗi nhà sản xuất dựa theo tỷ lệ của mình tiến hành phối trộn phụ gia Atnen TiO2-80 cùng với cao su hoặc EVA, sau khi trộn thành phần trong phụ gia có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa, nâng cao kết ngang lưu hóa, và có thể làm chất tăng cường và chất dẫn nhiệt cho cao su chịu nhiệt. Ngoài ra, dùng cho chế phẩm tạo bọt của EVA, để điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ tạo bọt.

titanium-dioxide
titanium-dioxide

3. Kết quả xác định trước mã số: Trên cơ sở hồ sơ tài liệu công ty cung cấp thì mặt hàng: Atnen TiO2-80

Tên thương mại: Atnen TiO2-80
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm tạo màu từ dioxit titan, chứa hàm lượng dioxit titan 80% tính theo trọng lượng khô và cao su (ethylene propylene terpolymer) 20% tính theo trọng lượng khô, dạng hạt khô màu trắng, kích thước hạt 0,3 – 0,5 cm, được sử dụng để tạo màu cho sản phẩm cao su
Ký, mã hiệu, chủng loại: Atnen TiO2-80 Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dynamix Material Science

Thuộc nhóm 32.06 “Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các hóa học”, phân nhóm – Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan; phân nhóm 3206.11 – – Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô; mã số 3206.11.90 “- – – Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dynamix Material Science biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);

– Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Công ty TNHH Dynamix Material Science (Địa chỉ: Lô CN 05-2, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Khắc – TTHQSaiGon

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên Quan:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH HOA PHA LÊ

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC VỀ ATTP – NGHỊ ĐỊNH 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0896444466
icons8-exercise-96 chat-active-icon