1 SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ C/O 3 BÊN – C/O CÓ HÓA ĐƠN BÊN THỨ 3 PHÁT HÀNH

1 SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ CO 3 BÊN

1 SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ C/O 3 BÊN – C/O CÓ HÓA ĐƠN BÊN THỨ 3 PHÁT HÀNH

Nội dung bài viết

 

Trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu thì C/O là chứng từ vô cùng quan trong, ảnh hưởng đế mức thuế nhập khẩu cho lô hàng. Chính vì thế chúng ta cần kiểm tra kỹ thông tin trên chứng từ này để hạn chế tối đa sai sót ảnh hưởng đến thuế nhập khẩu trong quan trình làm thủ tục hải quan hàng nhập.

Việc kiểm tra C/O thì phần hay gặp khó khăn nhất đó chính là C/O 3 bên, cho nên bài viết dưới đây TTHQSaiGon tổng hợp một số trường hợp về C/O 3 bên – C/O có hóa đơn bên thứ 3 phát hành, để chia sẽ đến các bạn. Cùng đọc bài viết phía dưới nhé.

Trường hợp 1: C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ 3 phát hành (C/O 3 bên)

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Hiệp hội sữa Việt Nam (Công văn 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/07/2020), cũng như hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung liên quan đến C/O mẫu D và mẫu AANZ.

Theo đó, về C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành, Điều 22 Phụ lục III và mục 9, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2020/TT-BCT) của Bộ Công Thương quy định cụ thể về trường hợp C/O có hóa đơn bên thứ ba phát hành. Theo đó chỉ yêu cầu tên công ty phát hành hóa đơn, không yêu cầu khai báo tên nước công ty phát hành hóa đơn.

Liên quan đến C/O mẫu D cấp thay thế, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 9 Phụ lục 7 Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư 10/2019/TT-BCT và Thông tư 25/2019/TT-BCT) quy định về việc xử lý những sai sót trên C/O, trong đó hướng dẫn về việc cấp C/O mới thay thế cho C/O có lỗi.

Trên cơ sở kết quả các phiên họp của các nước ASEAN thống nhất về việc trong trường hợp cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu bị lỗi, số tham chiếu của C/O gốc phải được đề cập trên C/O cấp mới. Tổng cục Hải quan cho biết, đã ban hành các công văn hướng dẫn cục hải quan địa phương để thực hiện đúng cam kết.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định AANZFTA. (Công văn 2755/TCHQ-GSQL ngày 04/06/2021)

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết hóa đơn bên thứ ba trong văn bản Hiệp định AANZFTA là hóa đơn phát hành bởi công ty có trụ sở tại nước khác với nước xuất khẩu thành viên Hiệp định. Đối với trường hợp hóa đơn bên thứ ba, thông tin khai trên C/O mẫu AANZ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 9 phần Overleaf Notes, Phụ lục V-A ban hành kèm Thông tư số 31/2015/TT-BCT.

Đối với lô hàng nhập khẩu có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại nước cùng với nước xuất khẩu thành viên Hiệp định thì không phải đánh dấu vào ô “Subject of third-party invoice” trên C/O. Tuy nhiên, nếu đánh dấu vào ô này thì cũng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Trường hợp không thể hiện tên công ty phát hành hóa đơn cho công ty nhập khẩu Việt Nam tại ô số 7 của C/O, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa công ty xuất khẩu tại ô số 1 của C/O và công ty phát hành hóa đơn cho công ty nhập khẩu Việt Nam.

Trường hợp người khai hải quan không cung cấp chứng từ chứng minh, hoặc cung cấp chứng từ chứng minh nhưng cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác định mối quan hệ nêu trên thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O.

Việc kiểm tra, xác định tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở tổng hợp vướng mắc liên quan đến trường hợp hóa đơn bên thứ ba thuộc Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di lân (AANZFTA) trong thời gian vừa qua.

Các nội dung hướng dẫn căn cứ Thông tư số 31/2015/TT BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương và Biên bản cuộc họp thực thi Tiểu ban Xuất xứ hàng hóa lần thứ 14 trong khuôn khổ Hiệp định AANZFTA.

C/O form AANZ
C/O form AANZ

Trường hợp 2: Công văn 904/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2015 vướng mắc C/O form JV 3 bên (C/O 3 bên)

Trả lời công văn số 81/HQHN-GSQL đề ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu JV có hóa đơn thương mại do một công ty có trụ sở tại một Bên tham gia Hiệp định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định của Hiệp định và Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương:

– Mục (d) Khoản 3, Phụ lục 5, Quy định thực hiện:

Trường hợp có hóa đơn của nước thứ ba, hóa đơn này phải được thể hiện trên C/O, cùng với những thông tin khác như tên đầy đủ và địa chỉ của công ty, cá nhân cấp hóa đơn.

– Phụ lục 7: Hướng dẫn kê khai C/O (tại mặt sau C/O):

Ô số 8: ghi số và ngày của hóa đơn thương mại. Hóa đơn phải là hóa đơn được cấp cho lô hàng nhập khẩu vào nước thành viên nhập khẩu.

Trong trường hợp hóa đơn do một công ty không phải là nhà xuất khẩu phát hành và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở ở Bên không phải là các Bên tham gia Hiệp định thì tại ô số 8 trên C/O (mẫu JV) phải thể hiện hóa đơn được phát hành bởi một nước thứ ba, trong đó ghi tên giao dịch pháp lý và địa chỉ của công ty đã phát hành hóa đơn đó.

2. Hướng dẫn thực hiện:

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn trên thì Bên phát hành hóa đơn (không phải người xuất khẩu và người nhập khẩu trên C/O) có trụ sở không phải là tại Nhật Bản hoặc Việt Nam thì được hiểu là Bên thứ ba.

Đối với vướng mắc nêu tại công văn dẫn trên thì khi hóa đơn do một công ty của Nhật, có trụ sở tại Nhật, cùng nước với nước xuất khẩu không được hiểu là bên thứ ba phát hành hóa đơn. Do đó, trên C/O không cần phải thể hiện thông tin tại ô số 8 như hướng dẫn trên.

Hình

XEM THÊM:

C/O FORM E VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

LINK TRA CỨU C/O ĐIỆN TỬ – CHECKING C/O CÁC LOẠI

THỦ TỤC CẤP C/O CHO LÔ HÀNG XUẤT KHẨU

Trường hợp 3: C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành (công văn số 997/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2017) – C/O 3 bên

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ ASEAN lần thứ 22, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất về cách hiểu trường hợp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành theo quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

 1. Đối với các C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2016, trường hợp người sản xuất và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở cùng một quốc gia thì không phải đánh dấu vào mục “hóa đơn bên thứ ba” trên ô số 13. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại, tên công ty phát hành hóa đơn phải được khai báo trên C/O.
 2. Đối với các C/O mẫu D được cấp trước ngày 1/11/2016, thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 về cách hiểu đối với trường hợp hóa đơn nước thứ ba. Trường hp gặp vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của các C/O mẫu D được cấp không đúng quy định tại công văn số 4573/TCHQ-GSQL , đề nghị gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.
 3. Đối với các C/O mẫu D hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016.

Trường hợp 4: C/O form AI 3 bên 

Thông tư 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ

Trường hợp cấp C/O bản sao chứng thực của C/O gốc, dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” và ngày cấp bản sao này được đánh máy hoặc đóng dấu lên Ô số 12 của C/O theo quy định tại Điều 10 của Phụ lục 4.

Theo quy định tại Điều 8 Phụ lục 4 Thông tư 15/2010/TT-BCT: C/O Mẫu AI được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O Mẫu AI không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày kể từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O Mẫu AI có thể được cấp sau nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu và phải được đóng dấu cấp sau với dòng chữ tiếng Anh là “Issued Retroactively”.

– Đánh dấu √ vào ô “Back-to-Back CO” trong trường hợp tổ chức cấp C/O của nước trung gian cấp C/O giáp lưng theo Điều 9 của Phụ lục 4. Tên của nước thành viên xuất khẩu ban đầu phải được nêu tại Ô số 11. Ngày phát hành và số tham chiếu của C/O gốc phải được ghi tại Ô số 7

– Đánh dấu √ vào ô “Third-Country invoicing” trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ 3 hoặc bởi nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó theo quy định tại Điều 20 của Phụ lục 4. Tên và nước nơi công ty phát hành hóa đơn đặt trụ sở cần được ghi trong Ô số 7 Trường hợp tên công ty phát hành hóa đơn bên thứ 3 được thể hiện tại ô số 8

– Đánh dấu √ vào ô “Cumulation” trong trường hợp hàng hoá có xuất xứ của một nước thành viên được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh như quy định tại Điều 5 của Phụ lục 1.

– Đánh dấu √ vào ô “Exhibition” trong trường hợp hàng hóa được chuyển từ lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu đến để triển lãm tại một nước khác và được bán trong quá trình hoặc sau khi triển lãm để nhập khẩu vào lãnh thổ của nước thành viên nhập khẩu theo Điều 19 của Phụ lục 4. Tên và địa chỉ của nơi diễn ra triển lãm phải được ghi vào Ô số 2.

– Trong trường hợp có nhiều mặt hàng khai trên cùng một C/O, nếu mặt hàng nào không được hưởng ưu đãi thuế quan, cơ quan Hải quan đánh dấu thích hợp vào ô số 4 và mặt hàng đó cần được khoanh tròn hoặc đánh dấu thích hợp tại ô số 5.

– Ô số 13 có thể được đánh dấu √ bằng tay hoặc in bằng máy vi tính./.

Trường hợp 5: C/O form EAV 3 bên (Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương)

Ô số 5: Ghi các cụm từ

 • ”DUPLICATE OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER___DATE___” trong trường hợp cấp bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản gốc.
 • ”ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER___DATE___” trong trường hợp cấp thay thế Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản gốc.
 • ”ISSUED RETROACTIVELY” trong trường hợp ngoại lệ, khi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu.

Ô số 11: Thông tin về số và ngày của hóa đơn nộp cho cơ quan được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Trong trường hợp hóa đơn được phát hành bởi nước thứ 3, các thông tin bao gồm: đánh dấu “TCI” và thể hiện tên và quốc gia của công ty phát hành hóa đơn.

 • Đây là ô dành cho các thông tin về ngày và số của hóa đơn nộp cho cơ quan được ủy quyền cấp C/O.
 • Nếu hóa đơn được phát hành bởi nước thứ 3 thì các thông tin sẽ bao gồm: thể hiện cụm từ “TCI”, tên công ty phát hành hóa đơn, tên quốc gia công ty đó đang hoạt động.

Lưu ý: C/O FORM EAV không được nợ mà phải nộp tại thời điểm làm TTHQ (theo công văn 1612/GSQL-GQ4 ngày ngày 14 tháng 4 năm 2020)

Mẫu CO form EAV
Mẫu CO form EAV

Trường hợp 6: C/O form E 3 bên (C/O 3 bên)

Công văn số 3361/HQHCM-GSQL ngày 18/09/2014

V/v Vướng mắc C/O form E (về khác biệt tên Shipper trên bộ chứng từ)

Người gửi hàng – Shipper thể hiện trên vận đơn (B/L – AWB…) không nhất thiết phải là người xuất khẩu trên C/O.

Do đó, trường hợp người giử hàng – Shipper trên vận tải đơn KHÔNG PHẢI là người xuất khẩu – Exporter trên C/O không phải là căn cứ / lý do để hải quan từ chối / bác C/O.

Công văn 113/XNK-XXHH ngày 04/03/2014 của bộ công thương 

Cục Xuất Nhập Khẩu (Bộ Công Thương) xin thông báo Tổng Cục Hải Quan một số kết quả sau:

1. Ghi trọng lượng trên ô số 9 của C/O mẫu E:

Các nước thống nhất chấp nhận khai báo trọng lượng tổng (gross weight) hoặc trọng lượng tịnh (net weight) trên nội dung khai báo “trọng lượng khác – other weight” tại ô số 9 của C/O mẫu E.

2. Việc phát hành C/O mẫu E đối với trường hợp bộ hàng hóa

Cuộc họp đã thống nhất trường hợp ví dụ Việt Nam đưa ra về C/O mẫu E cấp cho thiết bị đồng bộ bao gồm nhiều bộ phận/linh kiện trong một bộ hàng hóa như bộ sản phẩm cơ khí, máy móc công trình, điện, điện tử… Theo đó, trong trường hợp này trên C/O mẫu E chỉ cần thể hiện mô tả sản phẩm và một mã HS cụ thể của sản phẩm/thiết bị hoàn chỉnh cuối cùng, không cần thiết phải kê khai chi tiết các bộ phận/linh kiện đồng bộ trên các từ đính kèm/phụ lục của C/O mẫu E.

3. Người đứng tên trên ô số 1

Các nước thống nhất người được ủy quyền xin C/O không được phép đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E. Tên của người xuất khẩu ghi trên ô số 1 phải trùng với tên ghi trên hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơn bên thứ ba.

Trường hợp 7: Mẫu CO form E 3 bên hợp lệ

– Công ty A là công ty xuất khẩu: công ty bán hàng (Seller) ở Hongkong, Mỹ…

– Công ty B: người gửi hàng (Shipper) ở China kiêm Exporter ô số 1 form E

– Công ty C là nhà nhập khẩu tại Việt Nam.

Công ty C mua hàng của công ty A và giao hàng từ China.

Hồ sơ đúng như sau:

 1. Invoice, Packing List, Hợp đồng (Sales Contract) được ký kết giữa công ty C và công ty A. Trên hợp đồng và Invoice, có thể thể hiện Shipper: Công ty B.
 2. Số Invoice và ngày Invoice phải thể hiện trên ô số 10 của form E.
 3. Ô số 1 của Bill có thể là công ty A hoặc Công ty B. Nếu ô số 1 trên BL thể hiện công ty B, muốn show chi tiết hơn, có thể show thêm công ty A ở Notify Party trên Bill.
 4. Trên ô số 7 của Form E thể hiện: The Third party: Công ty A
 5. Tích vào ô số 13 “Third Party Invoicing”
 6. Trên tờ khai: Người Xuất khẩu là công ty A và người Nhập khẩu là công ty C.

Trường hợp 8: Các trường hợp phát sinh khi làm C/O form E 

Trường hợp cả 2 công ty người bán hàng (Seller hay Exporter) A và người gửi hàng và làm form E (Shipper) B đều ở China.

Mẫu C/O form E
Mẫu C/O form E

Xảy ra 2 trường hợp:

a. Trường hợp 1: C/O FORM E hợp lệ và được chấp nhận hưởng ưu đãi thuế đặc biệt khi và chỉ khi có các nội dung như bên trên thì có các điểm cần lưu ý: 

Nhà xuất khẩu, người bán hàng là: Công ty A tại China

Nhà sản xuất (Manufacturer): Công ty B tại China

Người mua hàng là: Công ty C tại Việt Nam

 1. Invoice, Packing List, hợp đồng được ký kết giữa công ty C và công ty A.
 2. Số Invoice và ngày Invoice phải thể hiện trên ô số 10 của FORM E.
 3. Ô số 1 của C/O form E show A. Shipper trên Bill show công ty A.
 4. Trên ô số 7 Không thể hiện hay thể hiện chữ: “Manufacturer: Công ty B” đều được
 5. Ô số 13 không tích “Third party Invoicing”
 6. Trên tờ khai thể hiện công ty xuất khẩu là A và công ty nhập khẩu là C.

Đây là mua bán thương mại bình thường, cơ bản khi 1 bên trading mua của 1 nhà sản xuất rồi trực tiếp xuất khẩu. CO hoàn toàn hợp lệ và được chấp nhận.

b. Trường hợp 2: C/O FORM E 3 bên bị nghi ngờ là “Ủy quyền”

 1. Công ty C ký hợp đồng với công ty A (nhà máy sản xuất, người xuất khẩu Seller). Tiền vẫn được C gửi chuyển cho A.
 2. Invoice, Packing List đều được issue bởi công ty A là Seller
 3. Tại ô số 1 của FORM E thể hiện người xuất khẩu (Exporter) là công ty B.
 4. Ô số 7 thể hiện (hoặc không thể hiện): Manufacturer: Công ty A

Như vậy chứng từ thể hiện công ty C mua trực tiếp từ nhà sản xuất, xuất khẩu là công ty A, nhưng người đứng trên ô số 1 FORM E lại thể hiện là công ty B.

Trường hợp này cơ quan Hải quan nghi ngờ đây là C/O FORM E ủy quyền và C/O FORM E không được chấp nhận. Tham khảo công văn 113 và công văn 1424 bên trên.

Tuy nhiên, với trường hợp 2 bên China, doanh nghiệp cần đọc kỹ thêm Thông tư 12/2019/TT-BCT update về vấn đề này. Trong trường hợp doanh nghiệp có kiến nghị, có thể cơ quan hải quan sẽ yêu cầu giải trình mối quan hệ A/B hoặc đi xác minh.

Các bạn Forwarder lưu ý để tư vấn cho khách cho chính xác, tránh mất tiền oan như mình. Để có được kinh nghiệm này, mình đã phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền rồi.

Việc check các loại C/O là vô cùng quan trọng, đây chỉ là 1 phần của C/O thôi, ngoài trường hợp về C/O 3 bên ra còn các tiêu chí khác như ngày tàu chạy, ngày issue C/O trước hay sau 3 ngày tàu chạy, hay ở mục số 8 C/O phải thể hiện bao nhiêu %, RVC bao nhiêu.,,,, còn rất nhiều kiến thức khác nữa.

 

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Nguồn: Khắc – TTHQSaiGon

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THƯỜNG DÙNG

KHO NGOẠI QUAN LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHO NGOẠI QUAN

C/O CẤP TRƯỚC NGÀY TÀU CHẠY CÓ HỢP LỆ KHÔNG?

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHĂN GA GỐI ĐỆM

  Hỏi giá nhanh  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon