KHI NÀO THÌ LÔ HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN BỊ DỪNG QUA KVGS HẢI QUAN ĐỂ KIỂM HOÁ 2023

KHI NÀO THÌ LÔ HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN BỊ DỪNG QUA KVGS HẢI QUAN ĐỂ KIỂM HOÁ

KHI NÀO THÌ LÔ HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN BỊ DỪNG QUA KVGS HẢI QUAN ĐỂ KIỂM HOÁ

Nội dung bài viết

Căn cứ nào để TKHQ đã Thông Quan nhưng được TẠM DỪNG đưa hàng qua Khu vực Giám sát Hải quan để chuyển Kiểm Hoá phối hợp.

Khi nào thì lô hàng đã thông quan bị dừng qua KVGS hải quan để kiểm hóa – Việc dừng thông quan đối với các lô hàng XK, NK, QC… để kiểm tra thực tế hàng hóa được các Chi cục Hải quan Cửa khẩu căn cứ vào các nguồn thông tin, như:

  1. Chỉ thị từ Trực ban Tổng cục Hải quan.
  2. Cục Quản lý rủi ro – Tổng cục Hải quan.
  3. Chỉ thị từ Đội Kiểm soát hải quan.
  4. Phòng Quản lý rủi ro Cục Hải quan.
  5. Thông tin soi chiếu container hàng hóa.
  6. Thông tin, hồ sơ quản lý rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp trọng điểm.

Quy định về: Tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Điều 52d thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát hải quan, tuần tra tại địa bàn hoạt động hải quan, thu thập thông tin liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan:

1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa:

a) Kiểm tra thông tin về lô hàng trên Hệ thống đảm bảo lô hàng còn trong khu vực giám sát hải quan;

b) Thông báo việc tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan cho người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c) Thông báo tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan theo mẫu số 11/TBTDGS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

a) Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự chứng kiến của người khai hải quan, người vận chuyển hoặc doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi nơi lưu giữ hàng hóa, đơn vị cung cấp thông tin (nếu có);

b) Lập biên bản ghi nhận, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hải quan thì xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải được thông báo cho các đơn vị liên quan.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm

a) Chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm khi có thông tin hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát của cơ quan hải quan trừ trường hợp nhận thông tin tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp;

b) Phối hợp với cơ quan hải quan để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc cho phép hàng qua khu vực giám sát hải quan sau khi nhận được thông tin bỏ dừng đưa hàng qua khu vực giám sát do cơ quan hải quan cung cấp.

Tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát
Tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát

Quy định về việc kiểm hoá 10% hay 100% lô hàng container phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:  

  1. Phát hiện container hàng vi phạm thì công chức HQ có quyền tăng cường tỷ lệ kiểm tra (theo quy định của Tổng cục Hải quan).
  2. Một số trường hợp Kiểm Hoá thực hiện theo chỉ thị của Tổng cục Hải quan hoặc Cục Hải quan, thì người kiểm tra có thể giám sát từ xa thông qua camera tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Cán bộ giám sát yêu cầu mở các thùng hàng để kiểm tra thì công chức hải quan tại cửa khẩu cảng phải thực hiện theo đúng quy định.

TẠM DỪNG đưa hàng qua Khu vực Giám sát Hải quan
TẠM DỪNG đưa hàng qua Khu vực Giám sát Hải quan

Kiểm hóa từ xa là gì? Kiểm hóa trực tuyến là gì? Kiểm hóa không tiếp xúc hàng.

Kiểm hóa từ xa

Công văn số 5137TCHQ-GSQL ngày 30/11/2022 V/v DỪNG đưa hàng qua KVGS và KIỂM TRA HÀNG HÓA CHUYỂN CỬA KHẨU bằng máy soi container.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận báo cáo, phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc DỪNG đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan và việc kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài, số lượng lô hàng dừng, kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm thấp, làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, tăng chi phí và gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Thực hiện thông báo số 4244/TB-TCHQ ngày 10/10/2022 của Tổng cục trưởng tại Hội nghị trực tuyến giao ban kết quả công tác Quý III triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện thống nhất các nội dung sau:

1. Việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:

1.1. Đối với hàng xuất khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Điều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

1.2. Đối với hàng nhập khẩu:

a) Trường hợp có thông tin hàng hóa nhập khẩu là hàng cẩm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc có chứng cứ về sai phạm thì thực hiện theo quy định tại Điều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

b) Trường hợp có thông tin nghi vấn vi phạm thì Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa không tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát; Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai biết thông qua đường dây nóng để quyết định việc thay đổi hình thức, mức độ, địa điểm kiểm tra, thiết lập tiêu chỉ rủi ro (nếu cần) hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan theo quy định.

1.3. Trách nhiệm xác định vi phạm, xử lý vụ việc và báo cáo:

a) Khi ra quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải xác định cụ thể các dấu hiệu vi phạm, căn cứ trên kết quả đánh giá thông tin có sẵn được thu thập theo quy định; Trường hợp lô hàng có nhiều container thì phải xác định cụ thể số hiệu container nghỉ vẫn cần kiểm tra, Chỉ yêu cầu người khai hải quan xuất trinh các container có nghi vấn đề kiểm tra, Đối với các Cục Hải quan tỉnh thành phố đã được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bằng máy soi, sau khi kiểm tra bằng máy soi nếu xác định hàng hòa có vi phạm thì mới thực hiện mở kiểm tra thủ công; Đối với các Cục Hải quan tỉnh thành phố chưa được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bởi công chức hải quan và phải đảm bảo hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

b) Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố định kỳ vào thứ hai hàng tuần tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của các Chi cục Hải quan trực thuộc theo Phụ lục I (đỉnh kèm) và gửi qua email: soichieu.gsql@customs.gov.vn để tổng hợp; Các đơn vị không phát sinh quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát không phải báo cáo số liệu.

2. Việc kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container:

a) Việc kiểm tra container bằng máy soi đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu được thực hiện theo quy định tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container, trên cơ sở luồng hàng hóa di chuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

b) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm kiểm tra của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục, kiểm tra hải quan phải thực hiện niêm phong, kẹp chỉ và giám sát hải quan theo quy định. Các địa điểm kiểm tra phải được cơ quan hải quan công nhận, đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, giảm sát hải quan theo quy định pháp luật.

3. Giao Cục Giám sát quản lý về hải quan phân tích hiệu quả việc dùng đưa hàng qua khu vực giám sát và việc kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều chỉnh mức độ soi chiếu, đối tượng dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để đảm bảo giảm thời gian thực hiện thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý.

dừng đưa hàng qua KVGS và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container
dừng đưa hàng qua KVGS và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Nguồn: Tổng hợp trên các diễn đàn xuất nhập khẩu

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

HUNG TRÙNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT ĐÔNG LẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0896444466
icons8-exercise-96 chat-active-icon