CO cấp trước ngày tàu chạy có hợp lệ không?

co-form-e

CO cấp trước ngày tàu chạy có hợp lệ không?

Hỏi: Xin TTHQSaiGon tư vấn CO cấp trước ngày tàu chạy có hợp lệ và được chấp nhận hay không?

Trường hợp CO cấp trước ngày tàu chạy có hợp hệ và được chấp nhận hay không. Cụ thể, trên ô số 3 của CO: Departure date lại trước ngày tàu chạy trên BL.

Trả lời:

Theo quy định của các FTA, thời điểm cấp CO có thể là:

 • Trước ngày tàu chạy
 • Trùng ngày tàu chạy
 • Sau ngày tàu chạy không quá 3 ngày (sau 3 ngày trở đi sẽ đóng dấu Issued retroactively)

Do đó, thời điểm cấp CO trước ngày tàu chạy và không làm ảnh hưởng tới tính chất của lô hàng sẽ được chấp nhận CO.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2792/TCHQ-GSQL trả lời.

CO-cấp-trước-ngày-tàu-chạy
CO-cấp-trước-ngày-tàu-chạy

Theo quy định tại Điều 7.1 Phụ lục V Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Công Thương (Bộ Thương mại cũ) về ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn quốc (AKFTA), C/O mẫu AK được cấp vào thời điểm xuất khấu hoặc một thời gian ngắn sau đó.

Hiệp định AKFTA không quy định cụ thể thời điểm xuất khẩu là ngày phát hành vận đơn/ ngày xếp hàng lên tàu. Theo tập quán thương mại quốc tế, thông thường C/O có thể được cấp vào ngày phát hành vận đơn hoặc trước/sau ngày phát hành vận đơn một thời gian ngắn.

Đối với C/O mẫu AK được cấp truớc ngày phát hành vận đơn 03 ngày như trường hợp vướng mắc đề cập tại công văn trên đây, cơ quan Hải quan Sẽ xem xét chấp nhận C/O nếu không có nghi ngờ nào khác.

Vậy doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về việc CO cấp trước ngày tàu chạy. Nếu có thắc mắc thêm, xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

CO mẫu KV-AK-CẤP-SAU
CO mẫu KV-AK-CẤP-SAU

Hỏi: TTHQSaiGon tư vấn cho chúng tôi trường hợp Có được cấp C/O form E trước ngày tàu chạy không ạ? Xin cảm ơn

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 11 Phụ lục 2 của Thông tư số 36/2010/TT-BCT và Điều 1 Thông tư số 37/2011/TT-BCT ngày 10/10/2011: khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự

“C/O mẫu E có thể được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu. Trường hợp ngoại lệ khi C/O mẫu E không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày tính từ ngày xuất khẩu, theo yêu cầu của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E có thể được cấp sau phù hợp với quy định của Bên xuất khẩu trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày hàng được chất lên tàu và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

Trong trường hợp đó, nhà nhập khẩu hàng hóa đã khai báo xin hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa đó có thể nộp C/O mẫu E cấp sau cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu, phù hợp với quy định của Bên nhập khẩu”. hạch toán kế toán xây dựng

Vậy:
– Ngày cấp C/O có thể trước, bằng hoặc sau ngày xuất khẩu (ngày on board)
– Nếu sau 3 ngày và trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”

Vương mắc về ô số 3 trên các mẫu C/O

Tại hướng dẫn mặt sau các mẫu C/O, thông tin trên ô số 3 chỉ là thông tin dự kiến (as far as known), do đó sự khác biệt giữa thông tin tại ô số 3 với thông tin tại vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Vướng mắc ô số 3 trên các mẫu C/O
Vướng mắc ô số 3 trên các mẫu C/O

Trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu

Trên cơ sở kết quả Phiên họp giữa kỳ SCAROO diễn ra ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tuyến liên quan đến việc thực hiện OCP ATIGA mới đối với các chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D được cấp kể từ ngày 01/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

– Thể thức C/O cấp sau: Trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu, C/O phải được đánh dấu tích vào ô số 13 “Issued Retroactively” thay vì sau 03 ngày như trước đây.

– Bỏ cụm từ “Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme” tại ô số 4 và bỏ phần hướng dẫn về AICO tại dòng 1, dòng 2 mặt sau C/O.

– Sửa đổi dòng thứ 12 mặt sau C/O từ “Original CO (form D)” thành “Original Proof(s) of Origin”.

– Sửa đổi tại ô số 4 trên C/O từ “Signaturenof Authorised Signatory of the Importing Country” thành “Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country”

– C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp nhận C/O được in trên giấy A4.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn, giải quyết./.

thực hiện C/O mẫu D mới
thực hiện C/O mẫu D mới

C/O giáp lưng mẫu D

Trường hợp hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mẫu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu trở về Việt Nam.

Cơ quan hải quan chấp nhận C/o giáp lưng mẫu D khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

C/O form D giáp lưng
C/O form D giáp lưng

Nguồn: tổng hợp

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/baocaoquyettoan

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT:  0896 4444 66 | 0949 63 53 89

Email: khac5579@gmail.com

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN LÀ GÌ?

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP SXXK

CÁC KÝ HIỆU TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  Hỏi giá nhanh  4 thoughts on “CO cấp trước ngày tàu chạy có hợp lệ không?

  1. Pingback: Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng 2023 | tthqsaigon.net

  2. Pingback: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ C/O 3 BÊN - C/O CÓ HÓA ĐƠN BÊN THỨ 3 PHÁT HÀNH | tthqsaigon.net

  3. Pingback: 1 SỐ LƯU Ý VỀ EVFTA - CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CHÂU ÂU MỚI NHẤT | tthqsaigon.net

  4. Pingback: Kiểm tra sau thông quan - quy trình 8 bước Doanh nghiệp cần lưu ý | tthqsaigon.net

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon