2 bước công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

2 bước công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào chủ đề công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi. Theo Điều 32 luật chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi thương mại trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ở bài viết trước, TTHQSaiGon đã chia sẻ về tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi – TCCS. Cùng đọc xuống phía dưới để tìm hiểu nhé.

Tại sao cần công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi?

 • Tuân thủ quy định của pháp luật để đưa sản phẩm thức ăn chăn nuôi ra ngoài thị trường một cách hợp pháp.
 • Tạo niềm tin cho đối tác, người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.
 • Xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng công bố hợp quy

Thức ăn chăn nuôi được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi?

Để công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của thức ăn chăn nuôi với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Đánh giá hợp quy). Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để công bố hợp quy.

Việc đánh giá hợp quy có thể thực hiện theo 2 hình thức:

 1. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi tự đánh giá hợp quy
 2. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi thuê tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá hợp quy. Với hình thức này, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ đánh giá hợp quy của TTHQSaiGOn: chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương.

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Tại sao cần công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi?

 • Tuân thủ quy định của pháp luật để đưa sản phẩm thức ăn chăn nuôi ra ngoài thị trường một cách hợp pháp.
 • Tạo niềm tin cho đối tác, người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.
 • Xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng công bố hợp quy

Thức ăn chăn nuôi được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi?

Để công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của thức ăn chăn nuôi với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Đánh giá hợp quy). Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để công bố hợp quy.

Việc đánh giá hợp quy có thể thực hiện theo 2 hình thức:

 1. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi tự đánh giá hợp quy
 2. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi thuê tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá hợp quy. Với hình thức này, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ đánh giá hợp quy của TTHQSaiGOn: chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương.

Hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Như đã nói ở trên, có 2 hình thức đánh giá hợp quy: tự đánh giá và tìm tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Chính vì vậy mà hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi cũng được quy định dựa trên 2 hình thức này.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

 1. Bản công bố hợp quy
 2. Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Đăng ký hộ kinh doanh/Quyết định thành lập/Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
 3. Nếu doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…) thì hồ sơ công bố hợp quy phải có thêm kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.
 4. Nếu doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…) thì hồ sơ công bố hợp quy TACN của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực
 5. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký
 6. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định

 1. Bản công bố hợp quy
 2. Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Đăng ký hộ kinh doanh/Quyết định thành lập/Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
 3. Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp (Bản sao giấy chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi) kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

*Số lượng cần chuẩn bị: 02 bản – 1 bản giữ lại doanh nghiệp, 1 bản nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy, có thể thấy rằng, hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi dựa trên kết quả tự đánh giá phức tạp hơn so với hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

tiêu chuẩn cơ sở
Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thủ tục xử lý hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Trong 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở NN&PTNT sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi không đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được thông báo bằng văn bản về các giấy tờ cần bổ sung. Sau 15 ngày nếu không bổ sung đầy đủ sẽ hủy xử lý hồ sơ đó.
 • Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Sở NN&PTNT sẽ tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy
  • Nếu hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở NN&PTNT ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi.
  • Nếu hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Các trường hợp nào phải thực hiện thủ tục công bố lại thức ăn chăn nuôi bổ sung 

– Khi thông tin thức ăn chăn nuôi có một trong những thay đổi sau thì phải thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung:

 • Khi thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên nhà sản xuất
 • Khi thay đổi về địa chỉ cơ sở sản xuất
 • Thay đổi tên sản phẩm
 • Thay đổi ký hiệu tiêu chuẩn công bố áp dụng, dạng, màu sắc sản phẩm
 • Có thay đổi về hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng sản phẩm

– Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục công bố thức ăn chăn nuôi bổ sung được thực hiện như sau:

 • Hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin bao gồm đơn đề nghị thay đổi thông tin, bản tiêu chuẩn công bố áp dụng, bản tiếp nhận công bố hợp quy (nếu có), mẫu của nhãn sản phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 • Đối với thức ăn bổ sung nhập khẩu phải bổ sung bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận nội dung thay đổi của nhà sản xuất; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp đổi tên cơ sở sản xuất, tên thương mại thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận và công bố thông tin thay đổi của sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do

Chú ý: Trường hợp thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân đăng ký, quy cách bao gói sản phẩm thì tổ chức, cá nhân tự thực hiện thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trên đây là những chia sẻ của TTHQSaiGon về quy trình, hồ sơ, thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi. Hy vọng rằng những thông tin này có thể giúp doanh nghiệp nắm vững thông tin, giấy tờ cần chuẩn bị để công bố hợp quy cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi của mình.

Xem thêm các thông tin mới về xuất nhập khẩu, chính sách xuất khẩu hàng, nhập khẩu hàng qua fanpage hay group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM nhé:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Nguồn: Khắc – TTHQSaiGon

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0348 0000 69

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÓ CHỨA MẬT MÃ DÂN SỰ (MMDS)

QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY KRAFT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BỘT CÁ

THỦTỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM VÀ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

  Hỏi giá nhanh  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon