TTHQSaiGon chuyên nghiệp trong các dịch vụ: vận chuyển quốc tế (đường biển, đường hàng không), vận chuyển nội địa, thủ tục nhập khẩu, thủ tục xuất khẩu

TTHQSaiGon chuyên kinh doanh các dịch vụ sau:
– Vận chuyển quốc tế bằng đường Biển, đường Hàng Không
– Vận chuyển nội địa (trucking, vận chuyển thủy nội địa) từ cảng Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng đến các vùng lân cận
– Dịch vụ khai thuê hải quan (làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhâp khẩu)
– Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế

– Các dịch vụ hỗ trợ khác: làm chứng nhận xuất xứ (làm C/O), kiểm dịch (động vật, thực vật), kiểm định, hợp quy, kiểm tra chất lượng, hun trùng, tư vấn thanh toán quốc tế, bảo hiểm, xin giấy phép,…